Styrelsen

Ordförande:
Vice ordf:
Kassör:
Sekreterare:
Suppleanter:

 

Bengt-Göran Bergin
Pär Johnsson
Kjell Johnsson
Susanne Skyllkvist
Per-Åke Rudin, Jens Eriksson