Välkommen till Teknis Motor Club!

Markgatan 28 A
703 55 Örebro

Klubblokalen har öppet
torsdagar 18-20 jämna veckor

För kontakter har klubben nya emailadresser
ordforande@teknismc.se
sekreterare@teknismc.se
kassor@teknismc.se
supermoto@teknismc.se

Angående betalningar
Klubben har avslutat sitt postgiro och fortsättningsvis skall
bankgiro 5399-7300 användas för all betalning.

Klubben har även avvecklat sitt faxnummer
då väldigt få använt detta på senare år.


Tel: 019-18 86 53